Gestió d’actius immobiliaris

Anticipa Real Estate s’enfoca especialment en la gestió d'actius immobiliaris de lloguer, segment al que es destina la major part d'immobles que formen part de la cartera de la companyia. Actualment disposem d'uns 15.000 habitatges en lloguer, distribuïts per tot el territori nacional i concentrats, especialment, a Catalunya, Madrid, Llevant i Andalusia.

El nostre principal objectiu en la gestió d'actius és convertir-nos en la major plataforma de lloguer a Espanya. Per aconseguir-ho, hem realitzat una gran aposta per la transformació digital de la companyia, aplicant algunes de les tecnologies més avançades, que ens permeten gestionar un gran volum d'actius i escalar el negoci.

L'estructuració dels processos, gràcies a la plataforma tecnològica d'Anticipa Real Estate, permet a l'organització continuar creixent i incorporar nous actius de manera continuada. La finalitat és maximitzar el valor per a l'accionista i el client, mitjançant una gestió eficient de la cartera.

 

Gestió de préstecs particulars i promotors

En els últims anys hem gestionat una important cartera de préstecs promotor i particular.

La gestió de tots els préstecs es duu a terme a través d'una (desenvolupada) plataforma tecnològica bancària que permet cobrir el primary servicing, impagament primerenc i contenciós. En el saber fer d'Anticipa Real Estate s'inclou la capacitat d'oferir un ampli ventall de solucions personalitzades, amb un enfocament flexible i constructiu, en les diverses etapes de gestió.

Per a això, disposem d'un equip amb més de 100 professionals que analitzen de forma individual els actius financers per aportar propostes adequades en cada cas i que permetin al deutor assumir els seus compromisos amb garanties.

A més, Anticipa compta amb un Codi de Bones Pràctiques, guiat per l'objectiu de trobar solucions amistoses i d'oferir alternatives a la situació creditícia dels titulars.