Moratòria de préstecs personals

A causa de la situació d'emergència sanitària global causada pel COVID-19, el Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19, en el qual es regula, entre altres aspectes, els termes i condicions per a sol·licitar la moratòria en el pagament de préstecs sense garantia hipotecària (préstecs personals).

 

Saber més

Moratoria hipotecaria

A causa de la situació d'emergència sanitària global causada pel COVID-19, el Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, així com el Reial decret 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19, en els quals es regulen, entre altres aspectes, els termes i condicions per a sol·licitar la moratòria en el pagament del préstec hipotecari.

 

Saber més