Avís legal

Informació legal d’Anticipa Real Estate, SLU

 • Denominació social: Anticipa Real Estate, SLU.
 • Denominació comercial: Anticipa
 • Domicili: C/ Roure, 6-8, 4ª, 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
 • Correu Electrònic: correu@anticipa.com
 • Dades registrals: Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al fascicle 44396, foli 168, fulla B-454894.
 • NIF: B86963303

 

Informació comercial continguda a la pàgina web

Anticipa Real Estate, SLU (en endavant, Anticipa) ha obtingut la informació publicada en aquesta pàgina web de fonts considerades com a fiables;  malgrat això no garanteix que la mateixa sigui exacta, complerta, o actualitzada.  Per a confirmar la informació i ampliar detalls sobre la mateixa i en particular, la relacionada en el Reial Decret 515/1989, del 21 d’abril i la normativa autonòmica que ho completa o desenvolupa, els interessats hauran de sol·licitar-ho mitjançant el formulari "Contacte" que apareix a la Web o personalment a les oficines del Prat de Llobregat (Barcelona), C/ Roure, 6-8, 4ª planta.  
Els preus dels immobles publicats no inclouen els impostos ni despeses que es puguin derivar de cada cas.

Propietat  i ús de la pàgina web

Aquesta web i el domini a través del que s’accedeix a la mateixa, http://www.anticipa.com, és propietat d’Anticipa Real Estate, SLU i tots els elements que en formen part, com texts, imatges, arxius, estructura i disseny, estan protegits per la normativa de Propietat Intel·lectual i Industrial, i està prohibida la seva distribució, modificació, transmissió, còpia o qualssevol utilització dels continguts del mateix amb finalitats públiques o comercials, sense l’autorització d’Anticipa.

Queda igualment prohibit establir enllaços, hipervincles o links, des de portals o llocs web de tercers a pàgines web d’Anticipa diferents de la pàgina principal del seu portal, accessible a l’adreça http://www.anticipa.com , o la que li substitueixi en el futur, així com presentar les pàgines web d’Anticipa Real Estate, SLU o la informació continguda en elles sota signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat.

En relació amb la informació i accés a la seva web, Anticipa:

 • No garanteix la licitud i legalitat de la informació o elements que puguin contenir-se a pàgines diferents de la pàgina web d’Anticipa quan la titularitat dels mateixos no correspongui a Anticipa ni a les empreses del seu Grup, si bé es compromet a fer tots els possibles per tal d’evitar l’existència a la seva web de continguts il·lícits i, en cas de que tingui coneixement efectiu d’aquests continguts, eliminar-los o impedir l’accés als mateixos.

 

 • No serà en cap cas responsable de les pèrdues, danys o perjudicis de qualssevol tipus que es puguin produir per l’accés i ús d’aquesta web incloent-se, però no limitant-se, els produïts per sistemes informàtics, o els provocats per la introducció de virus i/o atacs informàtics o qualssevol altra intromissió il·legítima, errors de seguretat o de navegació, o per caigudes, interrupcions, absència o defecte en les telecomunicacions.
 • Es reserva el dret a realitzar sense necessitat de previ avís modificacions en l’actual contingut de la seva pàgina web quan ho consideri oportú, així com podrà impedir o limitar l’accés a la mateixa de forma temporal o permanent.

  Informació legal d’Anticipa Real Estate, SLU

 • Denominació social: Anticipa Real Estate, SLU.
 • Denominació comercial: Anticipa
 • Domicili: C/ Roure, 6-8, 4ª, 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
 • Correu Electrònic: correu@anticipa.com
 • Dades registrals: Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al fascicle 44396, foli 168, fulla B-454894.
 • NIF: B86963303
 • Aquesta web i el domini a través del que s’accedeix a la mateixa, http://www.anticipa.com, és propietat d’Anticipa Real Estate, SLU i tots els elements que en formen part, com texts, imatges, arxius, estructura i disseny, estan protegits per la normativa de Propietat Intel·lectual i Industrial, i està prohibida la seva distribució, modificació, transmissió, còpia o qualssevol utilització dels continguts del mateix amb finalitats públiques o comercials, sense l’autorització d’Anticipa.

  Queda igualment prohibit establir enllaços, hipervincles o links, des de portals o llocs web de tercers a pàgines web d’Anticipa diferents de la pàgina principal del seu portal, accessible a l’adreça http://www.anticipa.com , o la que li substitueixi en el futur, així com presentar les pàgines web d’Anticipa Real Estate, SLU o la informació continguda en elles sota signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat.

  En relació amb la informació i accés a la seva web, Anticipa:

 • No garanteix la licitud i legalitat de la informació o elements que puguin contenir-se a pàgines diferents de la pàgina web d’Anticipa quan la titularitat dels mateixos no correspongui a Anticipa ni a les empreses del seu Grup, si bé es compromet a fer tots els possibles per tal d’evitar l’existència a la seva web de continguts il·lícits i, en cas de que tingui coneixement efectiu d’aquests continguts, eliminar-los o impedir l’accés als mateixos.
 • No serà en cap cas responsable de les pèrdues, danys o perjudicis de qualssevol tipus que es puguin produir per l’accés i ús d’aquesta web incloent-se, però no limitant-se, els produïts per sistemes informàtics, o els provocats per la introducció de virus i/o atacs informàtics o qualssevol altra intromissió il·legítima, errors de seguretat o de navegació, o per caigudes, interrupcions, absència o defecte en les telecomunicacions.
 • Es reserva el dret a realitzar sense necessitat de previ avís modificacions en l’actual contingut de la seva pàgina web quan ho consideri oportú, així com podrà impedir o limitar l’accés a la mateixa de forma temporal o permanent.

 

Informació comercial continguda a la pàgina web

Anticipa Real Estate, SLU (en endavant, Anticipa) ha obtingut la informació publicada en aquesta pàgina web de fonts considerades com a fiables;  malgrat això no garanteix que la mateixa sigui exacta, complerta, o actualitzada.  Per a confirmar la informació i ampliar detalls sobre la mateixa i en particular, la relacionada en el Reial Decret 515/1989, del 21 d’abril i la normativa autonòmica que ho completa o desenvolupa, els interessats hauran de sol·licitar-ho mitjançant el formulari "Contacte" que apareix a la Web o personalment a les oficines del Prat de Llobregat (Barcelona), C/ Roure, 6-8, 4ª planta.  
Els preus dels immobles publicats no inclouen els impostos ni despeses que es puguin derivar de cada cas.

Propietat  i ús de la pàgina web