Anticipa Real Estate: visió de present, camí de futur

A Anticipa som gestors immobiliaris especialitzats en dues àrees de negoci diferenciades: la gestió d’actius immobiliaris i la gestió de préstecs hipotecaris amb col·lateral residencial. El nostre principal objectiu és aportar solucions integrals, transparents i innovadores als nostres clients.

Així mateix, la nostra missió com a companyia és maximitzar el valor dels béns a través d’una gestió global dels actius immobiliaris i les carteres hipotecàries; una labor avalada per un equip humà amb una sòlida experiència en el sector, uns importants recursos tecnològics centrats en l’eficiència i la digitalització. L’empresa té la seva seu a El Prat de Llobregat i delegacions a diverses ciutats per a cobrir tot el territori nacional.

En gestió d’immobles, actualment Anticipa Real Estate disposa d’una diversificada cartera que, un cop condicionada, és posada en el mercat a través del lloguer o la venda.

Des de la creació de la companyia l’any 2014, la seva activitat com a gestora immobiliària ha crescut de forma contínua, la qual cosa li ha permès situar-se com una de les plataformes més rellevants i sòlides del sector immobiliari espanyol. Anticipa Real Estate és propietat dels fons Blackstone Real Estate, un dels fons d'inversió més grans del sector immobiliari del món.

Quant a gestió de préstecs hipotecaris, a Anticipa Real Estate gestionem carteres tant de préstec promotor com particular, abraçant des del primary servicing –préstecs al corrent de pagament– fins a la gestió de préstecs amb diferents graus de morositat.

 

Bones pràctiques i capacitat de creixement a Anticipa

Els estàndards ètics, de qualitat i de bones pràctiques, regeixen la vida corporativa a Anticipa Real Estate, que exigeix aquests mateixos principis i valors a tots els professionals que formen part de la companyia. Tots ells actuen, prenen decisions i donen resposta a les expectatives dels seus grups d’interès sota el paraigües d’aquests valors, com també ho fan els partners i proveïdors amb els quals Anticipa col·labora.

Sota aquesta premissa de compromís i responsabilitat, que guia el dia a dia de l’organització, Anticipa Real Estate vol seguir desenvolupant la seva capacitat de gestió d’actius i préstecs i explotar la capacitat de la seva plataforma tecnològica, el know how i l’equip altament especialitzat per a seguir creixent i sent un referent en el sector immobiliari.

La companyia treballa cada dia per a posicionar-se com un dels millors experts immobiliaris i de gestió de deute, buscant un servei excel·lent, superant les expectatives dels nostres clients i contribuint al desenvolupament de les persones.

Anticipa vol ser un referent del mercat espanyol en el sector de la gestió del risc impagat i de la gestió d’actius, mitjançant l’oferiment als clients de solucions innovadores, sempre des d’una concepció àmplia i creativa de la gestió i sobre la base de la responsabilitat, l’eficiència i el compromís.

 

Flexibilitat, innovació i experiència: eixos estratègics d’Anticipa Real Estate i el seu equip humà.

Comptem amb un equip de més de 400 professionals amb una àmplia experiència en el sector immobiliari i financer i de les seves dinàmiques, un coneixement exhaustiu del mercat, formació multidisciplinària i capacitat de treball en equip. El principal objectiu de l’equip humà d’Anticipa Real Estate consisteix en donar solució a les necessitats del client, atenent de manera individualitzada tots i cadascun dels casos, així com afegir valor a la gestió de les carteres.

Així, amb un marcat enfocament de servei al client i d’adaptació a les seves necessitats, totes i cadascuna de les solucions que proporciona Anticipa es regeixen pel principis de transparència, flexibilitat i innovació.

Amb aquesta visió, la companyia està llesta per a oferir les millors respostes als constants reptes que ens plantegen els nostres clients i el propi mercat, moltes vegades en un entorn canviant que requereix agilitat i determinació.

Les nostres oficines principals estan situades a El Prat de Llobregat (Barcelona), a les quals se sumen les delegacions ubicades a Madrid, València i Málaga. Des d’aquestes quatre localitzacions, Anticipa dona servei a tot el territori estatal.