La labor realitzada per Anticipa Real Estate està enfocada a resoldre els casos de cada client de manera individual. Per això, la companyia realitza una gestió responsable del seu negoci, centrada en dos pilars: la gestió flexible i personalitzada del negoci de préstecs hipotecaris i la inserció sociolaboral de persones i famílies en situació de vulnerabilitat a través d’un programa propi.

Solucions personalitzades

En la gestió de la seva cartera de préstecs, Anticipa sempre dona prioritat a la via de la negociació amb el prestatari, analitzant cada cas amb l’objectiu de conèixer la situació del deutor i oferir-li una solució personalitzada que li permeti afrontar els pagaments en el futur.

Aquestes solucions passen per la dació en pagament de l’habitatge, el refinançament del deute, l’amortització total del préstec amb i sense descomptes i/o la possessió voluntària de l’habitatge.

A més, des dels seus inicis, Anticipa Real Estate ha ofert a aquelles famílies que han acceptat la dació en pagament i no tenien una alternativa habitacional, la possibilitat de romandre a l’habitatge amb un lloguer assequible per sota del mercat, adequat al seu nivell d’ingressos.

Al seu torn, en situacions de vulnerabilitat, on un o més membres de la unitat familiar està en situació de desocupació o disposa de recursos econòmics molt limitats, Anticipa ofereix la incorporació a un programa d’inserció sociolaboral per a millorar la seva capacitat d’ocupabilitat i integració social.

Programa d’inserció sociolaboral d’Anticipa

L’any 2015, la companyia va posar en marxa un programa global d’atenció sociolaboral que centra la seva actuació en dos eixos: l’acompanyament social per a l’obtenció d’ajudes i recursos de les Administracions Públiques i la inserció laboral per a l’obtenció de feina (o una millora laboral respecte a la feina existent).

El programa d’Anticipa Real Estate, gestionat per una organització experta en programes d’aquest tipus, està basat en el model d’intervenció housing first, que considera que el punt de partida per a que qualsevol actuació social tingui un impacte positiu i aconsegueixi revertir la situació d’exclusió social a la qual s’enfronten moltes famílies, depèn del fet que trobin un habitatge.

Des de la seva posada en marxa al 2015, Anticipa ha incorporat en el programa gairebé 900 famílies. Al llarg d’aquests anys el programa d’inserció laboral ha assolit un gran èxit, ja que el 60 % dels participants han aconseguit accedir al mercat laboral. Així mateix, el pas pel programa ha permès a molts participants millorar les seves condicions laborals.