Anticipa i la gestió d’actius immobiliaris

Anticipa Real Estate és una de les principals companyies de gestió d’actius per a la venda i lloguer a Espanya, amb més de 26.000 habitatges gestionats.

Tots aquests actius gestionats per Anticipa es troben situats per tot el territori estatal, si bé la major part estan ubicats a Catalunya, Madrid, Llevant i Andalusia. Bona part d’aquests actius es troben a les primeres corones de grans ciutats.

Un cop obtinguda la possessió de l’immoble, Anticipa du a terme diverses activitats prèvies a la comercialització de l’actiu: el sanejament per a la inscripció en els registres i entitats requerides, la implementació d’inversions per a la millora de l’immoble, l’obtenció d’autoritzacions administratives precises i la valoració per a establir el preu de l’actiu. Un cop realitzat tot aquest procés, els actius es posen en el mercat mitjançant el lloguer o la venda.

Per la seva banda, en els habitatges destinats al lloguer, Anticipa Real Estate realitza tasques de millora i recondicionament abans de posar-les en el mercat. Amb aquest procés de recuperació i rehabilitació d’actius, Anticipa ha tornat a posar en el mercat un gran nombre d’habitatges, en un moment d’especial limitació d’oferta en l’àmbit del lloguer.

El nostre principal objectiu en la gestió d’actius és convertir-nos en un gestor de referència en el lloguer residencial a Espanya. Per a aconseguir-ho, hem realitzat una gran aposta per la transformació digital de la companyia, aplicant algunes de les tecnologies més avançades, que ens permeten gestionar un gran volum d’actius i escalar el negoci.

L’estructuració dels processos, gràcies a la plataforma tecnològica d’Anticipa Real Estate, permet a l’organització seguir creixent i incorporant actius de manera continuada. El principal objectiu és maximitzar el valor per a l’accionista i el client, mitjançant una gestió eficient de la cartera.

 

Gestió de préstecs particular i promotor

En els últims anys hem gestionat una important cartera de préstecs promotor i particular.

Des del 2014, Anticipa Real Estate ha gestionat una cartera de 40.000 préstecs hipotecaris de particular adquirits a Catalunya Caixa, la qual cosa la converteix en la companyia del sector que més préstecs particulars gestiona en el nostre mercat. A més, també gestiona préstec promotor amb més de 5.000 col·laterals, provinents de l’adquisició de diverses carteres a entitats financeres.

La gestió de tots els préstecs es du a terme a través d’una desenvolupada plataforma tecnològica bancària que permet cobrir el primary servicing, mora de ú a tres mesos i contenciós. En les bones pràctiques d’Anticipa Real Estate s’inclou la capacitat d’oferir un ampli ventall de solucions personalitzades, amb un enfocament flexible i constructiu, en les diverses etapes de gestió.

Per això, disposem d’un equip amb més de 50 professionals que analitzen de forma individual els actius financers per a aportar propostes adequades a cada cas, que permetin al deutor assumir els seus compromisos amb garanties.

Així mateix, Anticipa compta amb un Codi de Bones Pràctiques, guiat per l’objectiu de trobar solucions amistoses i d’oferir alternatives a la situació creditícia dels titulars. En aquest segment del model de negoci, la companyia aspira a ser la major especialista en la gestió de préstecs hipotecaris del mercat.